164579_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar
164579
Større overskudd
statistikk
2014-05-06T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
regnno, Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendelerRegnskap, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle aksjeselskaper gir oss oversikt over foretaksøkonomiske størrelser.

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Større overskudd

Ikke-finansielle aksjeselskaper hadde et overskudd før skatt på 850 milliarder kroner i 2012. Det er høyeste notering siden det tidligere toppåret 2007.

Regnskapsstatistikk for ikke- finansielle aksjeselskaper.
Mill. kr.Prosent
201220112011 - 2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter4 844 1044 662 5033,9
Driftsresultat604 206619 628-2,5
Ordinært resultat før skattekostnad849 898714 46219,0
Årsresultat499 250358 32539,3
Balanse
Anleggsmidler6 993 6406 604 0595,9
Omløpsmidler2 795 8802 772 7000,8
Egenkapital4 030 0863 883 3983,8
Gjeld5 759 4345 493 3614,8
ProsentProsentpoeng
Nøkkeltall
Driftsmargin12,513,3-0,8
Totalrentabilitet10,29,21,0
Egenkapitalrentabilitet12,59,33,2
Egenkapitalandel41,241,4-0,2

Overskuddet av driften var på 604 milliarder, og finansielle poster bidro med et ytterligere overskudd på 246 milliarder. I forhold til 2011 gikk driftsresultatet ned med 16 milliarder, mens det finansielle resultatet gikk opp med 151 milliarder.

Fastlands-Norge mest opp

Fastlands-Norge hadde et overskudd før skatt på 395 milliarder. I oljevirksomhet og utenriks sjøfart var overskuddet 455 milliarder. Mens overskuddet økte med 108 milliarder i Fastlands-Norge, var det en vekst på bare 28 milliarder i olje og utenriks sjøfart – sammenliknet med 2011.

Økt avkastning på egenkapitalen

Etter skatt satt selskapene igjen med et årsresultat på 499 milliarder – opp fra 358 milliarder i 2011. Bare i 2006 og 2007 har årsresultatet vært bedre. Avkastningen på egenkapitalen var 12,5 prosent i 2012, mot 9,3 prosent i 2011. Egenkapitalrentabiliteten var på 10,8 prosent i Fastlands-Norge, mot 17,1 prosent i oljevirksomhet og utenriks sjøfart. I forhold til 2011 økte egenkapitalrentabiliteten mest i Fastlands-Norge.

Endringer i datagrunnlaget påvirker sammenlignbarhetenÅpne og lesLukk

Ny institusjonell sektorgruppering er innført fra og med 2012 og gjør at tallene ikke er fullt ut sammenlignbare med tidligere år. Dette påvirker avgrensningen mellom finansielle og ikke-finansielle foretak og medfører at næringsgruppen porteføljeinvesteringer er flyttet ut av ikke-finansielle foretak. I forbindelse med den nye sektorinndelingen ble det også gjennomført enkelte endringer i næringskodingen som vil kunne påvirke sammenliknbarheten av tall fordelt på næring.