5682_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/arkiv
5682
Svakere drift - høyere kapitalavkastning
statistikk
2010-10-12T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
regnno, Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendelerRegnskap, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2009, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere drift - høyere kapitalavkastning

Driftsmarginen for de ikke-finansielle aksjeselskapene gikk ned i 2009. Overskudd på finansielle poster sørget for at kapitalavkastningen og egenkapitalandelen likevel ble høyere enn i 2008.

Foreløpige tall viser at de ikke-finansielle aksjeselskapene hadde et lavere driftsresultat i 2009 enn i 2008. Driftsmarginen ble redusert fra 13,7 til 11,9 prosent. Mens foretakene i 2008 hadde et negativt resultat på finansielle poster, viste imidlertid regnskapene i 2009 et positivt resultat på disse postene. Dermed hadde foretakene et høyere overskudd før skatt i 2009 enn i 2008. Avkastningen på egenkapitalen økte fra 6,3 prosent i 2008 til 10,5 prosent i 2009. Egenkapitalandelen gikk samtidig opp fra 37,5 til 40,2 prosent.

Større andel av overskuddene kom i Fastlands-Norge

Oljevirksomheten og utenriks sjøfart stod for 57 prosent av driftsresultatet og 47 prosent av resultatet før skatt i de ikke-finansielle aksjeselskapene i 2009. Likevel kom en større andel av overskuddene fra virksomheten i Fastlands-Norge i 2009 enn i 2008. Avkastningen på egenkapitalen gikk opp fra 3,0 til 9,7 prosent i Fastlands-Norge, mens den gikk ned fra 17,3 til 12,8 prosent i oljevirksomheten og utenriks sjøfart.

Om statistikkgrunnlaget

Den foreløpige regnskapsstatistikken for 2009 bygger i hovedsak på foretakenes offentlige årsregnskaper hentet fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Alle regnskap er ikke tilgjengelige når statistikken produseres. Datagrunnlaget er derfor ikke fullstendig. Endelig regnskapsstatistikk for 2009 blir publisert våren 2011. Den endelige statistikken omfatter et større antall foretak og er primært basert på foretakenes næringsoppgaver, som er et vedlegg til selvangivelsen. Det er noen prinsipielle forskjeller mellom regnskapsoppstillingene i næringsoppgavene og årsregnskapene.

I tabellene er likevel den foreløpige statistikken for 2009 stilt sammen med den endelige statistikken for 2008. Sammenlikninger mellom foreløpige tall og endelig tall må imidlertid gjøres med de forbehold som er nevnt ovenfor.

Den foreløpige statistikken for 2009 bygger på regnskap fra 176 832 foretak. Den endelige statistikken for 2008 bygger på regnskap fra 200 006 foretak.

Tabeller: