54468_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar
54468
Reduserte inntekter for aksjeselskapene
statistikk
2011-06-21T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
regnno, Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendelerRegnskap, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Reduserte inntekter for aksjeselskapene

Driftsinntektene til ikke-finansielle aksjeselskaper gikk ned med nesten 10 prosent fra 2008 til 2009. Derimot ble aksjeselskapenes årsresultat nesten doblet, fra 195 til 358 milliarder kroner.

Oljeselskapene sto for over halvparten av den totale nedgangen i driftsinntekter. Innenfor bergverksdrift og utvinning gikk driftsinntektene ned med over 20 prosent fra 2008 til 2009.

Svekket driftsresultat

Aksjeselskapenes driftskostnader gikk også noe ned fra 2008 til 2009. Varekostnadene ble redusert med om lag 10 prosent, mens det var en svak vekst i lønnskostnader. De reduserte driftskostnadene var ikke nok til å unngå en betydelig svekkelse av driftsresultatet, som gikk ned med nesten 30 prosent i perioden.

Bedring på bunnlinjen

Til tross for en forverring for selskapenes ordinære aktiviteter økte altså selskapenes årsresultat fra 195 milliarder kroner i 2008 til 358 milliarder i 2009. Årsaken til økt årsresultat var en bedring i de finansielle postene. I tallene for regnskapsåret 2008 var summen av de finansielle postene negativ, mens dette var snudd til et positivt resultat det påfølgende året. Det er flere årsaker til dette, blant annet reduserte nedskrivninger og positive verdiendringer på kortsiktige investeringer.

Mens oljeselskapene sto for den største svekkelsen av driftsinntektene, var det selskapene tilknyttet Fastlands-Norge som kunne vise til økning i årsresultat. Sistnevnte selskaper økte årsresultatet i perioden, fra 71 til 246 milliarder kroner. For selskapene innenfor bergverksdrift og utvinning ble det derimot en forverring av årsresultat med nesten 8 prosent fra 2008 til 2009.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken for 2009 er en totaltelling og bygger på oppgaver fra til sammen 199 665 ikke-finansielle aksje- og allmennaksjeselskaper. Kilde for statistikken er næringsoppgaven som benyttes ved ligningen, supplert med årsregnskaper der næringsoppgaven mangler. Det er benyttet årsregnskap som kilde for om lag 4 prosent av alle foretakene i statistikken, men disse utgjør likevel under 0,5 prosent av de samlede verdiene for driftsinntekter og totalkapital.

Tabeller: