216523_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar
216523
Økt egenkapital – lavere avkastning
statistikk
2015-04-28T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
regnno, Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendelerRegnskap, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle aksjeselskaper gir oss oversikt over foretaksøkonomiske størrelser. Egenkapitalen økte med 595 milliarder fra 2012 til 2013.

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt egenkapital – lavere avkastning

Egenkapitalen i ikke-finansielle aksjeselskaper økte med 595 milliarder fra 2012 til 2013, og nådde et rekordnivå på 4 625 milliarder kroner. Avkastningen på egenkapitalen gikk imidlertid ned fra 12,5 til 9,9 prosent.

Regnskapsstatistikk for ikke- finansielle aksjeselskaper.
Mill. kr.Prosent
201320122012 - 2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter4 943 4354 844 1042,1
Driftsresultat578 846604 206-4,2
Ordinært resultat før skattekostnad744 766849 898-12,4
Årsresultat452 087499 250-9,4
Balanse
Anleggsmidler7 571 7746 993 6408,3
Omløpsmidler2 807 0642 795 8800,4
Egenkapital4 625 3114 030 08614,8
Gjeld5 753 5265 759 434-0,1
ProsentProsentpoeng
Nøkkeltall
Driftsmargin11,712,5-0,8
Totalrentabilitet8,710,2-1,5
Egenkapitalrentabilitet9,912,5-2,6
Egenkapitalandel44,641,23,4

Egenkapitalen i ikke-finansielle aksjeselskaper har aldri vært høyere. Ved utgangen av 2013 beløp den seg til 4 625 milliarder kroner. Overskuddet i selskapene gikk likevel ned. Driftsresultatet falt fra 604 milliarder i 2012 til 579 milliarder i 2013.

Lavere lønnsomhet

Resultatet av finansielle poster gikk ned med 80 milliarder. Dermed ble ordinært resultat før skatt redusert fra 850 til 745 milliarder kroner.

Svekkede resultater og økt egenkapital gav lavere lønnsomhet. Egenkapitalrentabiliteten gikk ned fra 12,5 prosent i 2012 til 9,9 prosent i 2013. Det var en av de laveste noteringene de siste 10 årene.

Stabilt resultat i Fastlands-Norge

I Fastlands-Norge hadde selskapene et resultat før skatt på 404 milliarder. Det var tilnærmet uendret fra 2012. I oljevirksomhet og utenriks sjøfart var resultatet før skatt på 341 milliarder. Det var 103 milliarder lavere enn i 2012. Den samlede egenkapitalen gikk imidlertid opp både i Fastlands-Norge og olje/utenriks sjøfart. Ved utgangen av 2013 var egenkapitalen på 3 434 milliarder i Fastlands-Norge og 1 191 milliarder i olje/utenriks sjøfart. Dermed sank egenkapitalrentabiliteten i oljevirksomhet og utenriks sjøfart fra 18,0 til 11,2 prosent. I Fastlands-Norge gikk avkastningen på egenkapitalen ned fra 10,7 til 9,5 prosent.

 

Endringer i datagrunnlaget påvirker sammenlignbarhetenÅpne og lesLukk

Ny institusjonell sektorgruppering er innført fra og med 2012 og gjør at tallene ikke er fullt ut sammenlignbare med tidligere år. Dette påvirker avgrensningen mellom finansielle og ikke-finansielle foretak og medfører at næringsgruppen porteføljeinvesteringer er flyttet ut av ikke-finansielle foretak. I forbindelse med den nye sektorinndelingen ble det også gjennomført enkelte endringer i næringskodingen som vil kunne påvirke sammenliknbarheten av tall fordelt på næring.