84981_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/arkiv
84981
Bedret lønnsomhet for aksjeselskapene
statistikk
2012-05-24T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
regnno, Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendelerRegnskap, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bedret lønnsomhet for aksjeselskapene

Driftsmarginen til ikke-finansielle aksjeselskaper økte fra 10,7 prosent i 2009 til 12,1 prosent i 2010. Til tross for denne økningen var driftsmarginen likevel høyere i 2008, da den lå på 13,7 prosent.

Driftsinntektene til aksjeselskapene gikk opp med om lag 8 prosent, til drøyt 4 231 milliarder kroner, i 2010. Driftskostnadene økte mindre enn inntektene, og dette ga en økning i driftsresultatet på nesten 23 prosent. Driftsmarginen, som viser forholdet mellom driftsresultat og driftsinntekter, økte dermed fra 10,7 i 2009 til 12,1 prosent i 2010.

Også andre nøkkeltall som måler lønnsomhet viste bedring i denne perioden. Egenkapitalrentabiliteten, som viser avkastning i forhold til investert egenkapital, økte fra 10,6 til 12,2 prosent. Tilsvarende tall var 6,3 prosent for regnskapsåret 2008. Aksjeselskapene kunne altså også vise til bedret egenkapitalrentabilitet fra 2008 til 2010.

Aksjeselskapenes årsresultat var på til sammen 457 milliarder kroner i 2010, en vekst på 28 prosent sammenlignet med i 2009. Årsresultatet er mer enn doblet sammenlignet med regnskapsåret 2008, da var årsresultatet på 195 milliarder kroner.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken for 2010 er en totaltelling og bygger på oppgaver fra til sammen 203 509 ikke-finansielle aksje- og allmennaksjeselskaper. Kilde for statistikken er næringsoppgaven som benyttes ved ligning av aksjeselskapene, supplert med årsregnskaper der næringsoppgaven mangler. Det er benyttet årsregnskap som kilde for i overkant av 3 prosent av alle foretakene i statistikken, men disse utgjør likevel under 0,6 prosent av de samlede verdiene for driftsinntekter og totalkapital.

Det har fra regnskapsåret 2009 til 2010 vært enkelte klassifikasjonsendringer i næringskodingen. Dette vil kunne påvirke sammenligningen av tall fordelt på næring mellom de to årene. Næringsendringene har hatt størst innflytelse for gruppen ”porteføljeinvesteringer”.

Tabeller: