224370_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar-forelopige
224370
Stabil lønnsomhet i Fastlands-Norge
statistikk
2015-10-09T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
regnno, Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendelerRegnskap, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle aksjeselskaper gir oss oversikt over foretaksøkonomiske størrelser.

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2014, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil lønnsomhet i Fastlands-Norge

Lønnsomheten i Fastlands-Norge endret seg lite fra 2013 til 2014. Det viser foreløpig regnskapsstatistikk. Nedgangen for oljevirksomheten bekreftes.

Regnskapsstatistikk for ikke- finansielle aksjeselskaper.
Mill. kr.Prosent
201420132013 - 2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter4 946 2344 943 4350,1
Driftsresultat494 551578 846-14,6
Ordinært resultat før skattekostnad472 758744 766-36,5
Årsresultat217 301452 087-51,9
Balanse
Anleggsmidler7 799 6447 571 7743,0
Omløpsmidler2 846 3802 807 0641,4
Egenkapital4 790 5594 625 3113,6
Gjeld5 855 4655 753 5261,8
ProsentProsentpoeng
Nøkkeltall
Driftsmargin10,011,7-1,7
Totalrentabilitet5,58,7-3,2
Egenkapitalrentabilitet4,69,9-5,3
Egenkapitalandel45,044,60,4

For aksjeselskapene i Fastlands-Norge ga 2014 en svak vekst i driftsresultatet, og driftsmarginen økte fra 6,9 til 7,3 prosent. Derimot ble resultatet av finansielle poster svekket, og det samlede årsoverskuddet var noe lavere enn i 2013. Dermed gikk avkastningen på egenkapitalen ned fra 9,5 til 8,6 prosent.

Sterk nedgang for oljevirksomheten

For selskapene utenom Fastland-Norge, dvs. oljevirksomhet og utenriks sjøfart, ble 2014 et svakt år. Driftsresultatet var betydelig lavere enn i 2013, og store nedskrivninger ga dessuten et stort underskudd på finansielle poster. Dermed gikk driftsmarginen ned fra 28,1 prosent i 2013 til 20,5 prosent i 2014, mens avkastningen på egenkapitalen falt fra pluss 11,2 prosent i 2013 til minus 8,7 prosent i 2014.

Laveste avkastning siden 2002

Samlet hadde de ikke-finansielle aksjeselskapene en driftsmargin på 10,0 prosent i 2014 mot 11,7 prosent i 2013. Avkastningen på egenkapitalen gikk ned fra 9,9 til 4,6 prosent. Vi må tilbake til 2002 for å finne et annet år med avkastning under 5 prosent.

Endringer i datagrunnlaget påvirker sammenlignbarhetenÅpne og lesLukk

Ny institusjonell sektorgruppering er innført fra og med 2012 og gjør at tallene ikke er fullt ut sammenlignbare med tidligere år. Dette påvirker avgrensningen mellom finansielle og ikke-finansielle foretak og medfører at næringsgruppen porteføljeinvesteringer er flyttet ut av ikke-finansielle foretak. I forbindelse med den nye sektorinndelingen ble det også gjennomført enkelte endringer i næringskodingen som vil kunne påvirke sammenliknbarheten av tall fordelt på næring.