5664_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/arkiv
5664
Driftsresultat ned - finansresultat opp
statistikk
2009-05-15T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
regnno, Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendelerRegnskap, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Driftsresultat ned - finansresultat opp

Driftsresultatet i de ikke-finansielle aksjeselskapene gikk ned med 14 milliarder kroner fra 2006 til 2007. Samtidig økte resultatet av finansielle poster med 46 milliarder. Dermed gikk resultatet før skatt opp fra 819 milliarder i 2006 til 851 milliarder i 2007.

Driftsinntektene til de ikke-finansielle aksjeselskapene fortsatte å øke i 2007. En vekst på 9,1 prosent gav selskapene dette året samlede driftsinntekter på 3 861 milliarder kroner. Kostnadene ved driften økte imidlertid med 11,2 prosent og utgjorde i 2007 3 343 milliarder kroner. Det gav en nedgang i driftsresultatet fra 532 milliarder i 2006 til 518 milliarder i 2007.

I tillegg til driftsinntektene hadde selskapene 601 milliarder kroner i finansielle inntekter. Dette er en økning på 140 milliarder, eller 30 prosent, i forhold til 2006. De samlede finansielle kostnadene for 2007 utgjorde 269 milliarder kroner. Dermed hadde selskapene 333 milliarder i overskudd på finansielle poster - opp fra 287 milliarder i 2006.

Samlet gav dette de ikke-finansielle aksjeselskapene et ordinært resultat før skatt på 851 milliarder kroner i 2007. Overskuddet økte med 32 milliarder, eller 3,9 prosent, i forhold til 2006.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken for 2007 er en totaltelling og bygger på oppgaver fra til sammen 193 224 ikke-finansielle aksje- og allmennaksjeselskaper. Kilde for statistikken er næringsoppgaven som benyttes ved ligningen, supplert med årsregnskaper der næringsoppgaven mangler. Det er benyttet årsregnskap som kilde for om lag 6 prosent av alle foretakene i statistikken, men disse utgjør likevel kun 1 prosent av de samlede verdiene for driftsinntekter og totalkapital.

Statistikken omfatter selskapsregnskapet, og ikke konsernregnskapet. Statistikken viser regnskapsmessige verdier og størrelser basert på prinsipper nedfelt i regnskaps- og skattelovgivningen. Verdiene gir ikke nødvendigvis i alle tilfeller et godt uttrykk av eiendelenes virkelige verdi eller markedsverdi.

Fra og med regnskapsåret 2005 kan norske selskaper velge å benytte internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Rundt 400 foretak brukte internasjonale regnskapsregler for regnskapsåret 2007. Overgang til internasjonale regnskapsstandarder påvirker sammenlignbarheten i regnskapstallene, blant annet verdsetting av eiendeler.

Tabeller: