54470_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/arkiv
54470
Forbedret driftsresultat
statistikk
2011-10-13T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
regnno, Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendelerRegnskap, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2010, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Forbedret driftsresultat

Driftsresultatet for ikke-finansielle aksjeselskaper viste bedring, og gikk opp fra 419 milliarder kroner i 2009 til vel 569 milliarder i 2010.

Bedringen i driftsresultatet medførte at driftsmarginen ble forbedret fra 10,7 prosent i 2009 til 13,4 i 2010. Resultatet av finansielle poster var omtrent på lik linje med året før, og endte på vel 181 milliarder kroner. Dermed hadde foretakene høyere overskudd før skatt i 2010 enn i 2009. Alt i alt ga dette et overskudd på vel 12 kroner per investert hundrelapp.

Sterkt finansielt resultat for Fastlands-Norge

Aksjeselskapene i Fastlands-Norge hadde driftsresultat på vel 244 milliarder kroner, om lag 43 prosent av det samlede driftsresultatet. Sammenlignet med 2009 økte driftsresultatet med nesten 30 prosent. Driftsmarginen for aksjeselskapene i Fastlands-Norge var på 7,7 prosent, mot 6,2 året før.

Om statistikkgrunnlaget

Den foreløpige regnskapsstatistikken for 2010 bygger i hovedsak på foretakenes offentlige årsregnskaper hentet fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Alle regnskap er ikke tilgjengelig når statistikken produseres. Datagrunnlaget er derfor ikke fullstendig.

Endelig regnskapsstatistikk for 2010 blir publisert våren 2012. Den endelige statistikken omfatter et større antall foretak og er primært basert på foretakenes næringsoppgaver, som er et vedlegg til selvangivelsen. Det er noen prinsippielle forskjeller mellom regnskapsoppstillingene i næringsoppgavene og årsregnskapene.

I tabellene er likevel den foreløpige statistikken for 2010 stilt sammen med den endelige statistikken for 2009 og 2008. Sammenlikninger mellom foreløpige tall og endelige tall må imidlertid gjøres med de forbehold som er nevnt ovenfor.

Den foreløpige statistikken for 2010 bygger på regnskap fra 195 487 foretak.

Tabeller: