250276_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar
250276
Svakeste resultat siden 2008
statistikk
2016-04-27T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
regnno, Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendelerRegnskap, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle aksjeselskaper gir oss oversikt over foretaksøkonomiske størrelser.

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakeste resultat siden 2008

Årsresultatet gikk sterkt ned for ikke-finansielle aksjeselskaper i 2014 og lønnsomheten var den laveste siden 2008.

Regnskapsstatistikk for ikke- finansielle aksjeselskaper.
Mill. kr.Prosent
201420132013 - 2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter5 088 2154 943 4352,9
Driftsresultat488 663578 846-15,6
Ordinært resultat før skattekostnad449 489744 766-39,6
Årsresultat195 969452 087-56,7
Balanse
Anleggsmidler7 889 6747 571 7744,2
Omløpsmidler3 016 1182 807 0647,4
Egenkapital4 822 6664 625 3114,3
Gjeld6 083 1265 753 5265,7
ProsentProsentpoeng
Nøkkeltall
Driftsmargin9,611,7-2,1
Totalrentabilitet5,48,7-3,3
Egenkapitalrentabilitet4,29,9-5,7
Egenkapitalandel44,244,6-0,4

Ikke finansielle aksjeselskaper hadde et samlet årsresultat på 196 milliarder kroner etter skatt i 2014 – ned fra 452 året før. Vi må tilbake til 2008 for å finne et svakere resultat.

Driften gav fortsatt overskudd, men driftsresultatet falt med 100 milliarder. Dessuten gav finansielle poster et tap på 39 milliarder i 2014 – mot et overskudd på 166 milliarder i 2013.

Dermed ble egenkapitalrentabiliteten halvert – fra 9,9 prosent i 2013 til 4,2 prosent i 2014. Lavere har den ikke vært på 2000-tallet.

Overskudd i Fastlands-Norge

Foretakene i Fastlands-Norge hadde et positivt årsresultat på 306 milliarder kroner etter skatt i 2014. Virksomheten innen olje og utenriks sjøfart måtte derimot notere et underskudd på 110 milliarder. Overskuddet i Fastlands-Norge gav en egenkapitalrentabilitet på 8,4 prosent. Det var imidlertid ned fra 9,5 prosent i 2013 – og også lavere enn gjennomsnittet for de siste 5 årene. For olje og utenriks sjøfart gav 2014 ingen avkastning på egenkapitalen – og verdien av den regnskapsførte egenkapitalen ble dessuten redusert med 53 milliarder fra 2013 til 2014.