14580_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/regnreise/aar
14580
Bedre lønnsomhet for reisebyråene
statistikk
2000-05-04T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
regnreise, Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet, regnskap, turisme, driftsregnskapReiseliv, Transport og reiseliv
true

Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet, regnskap1998

Innhold

Publisert:

Bedre lønnsomhet for reisebyråene

Aksjeselskapene innenfor reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangørbransjen forbedret lønnsomheten i 1998 sammenlignet med 1997. Totalrentabiliteten før skatt økte fra 10,2 prosent i 1997 til 11,4 prosent i 1998, mens rentabiliteten på egenkapitalen økte fra 24,1 prosent til 33,6 prosent.

Bransjen totalt hadde både bedring i driftsresultatet og økning i finansielle inntekter i 1998 i forhold til 1997. Dette var grunnlaget for den positive utviklingen av totalrentabiliteten. Bransjen hadde i tillegg nedgang i de finansielle kostnader, dog med noe økning i skattekostnader. Dette var et ytterligere bidrag til at også egenkapitalrentabiliteten viste en positiv utvikling fra 1997 til 1998.

Bransjen består både av reisebyråer, turistkontorer og reisearrangører. Det var særlig reisebyråene som hadde positiv utvikling i lønnsomheten. Totalrentabiliteten før skatt økte fra 8,0 til 11,6 prosent, mens egenkapitalrentabiliteten økte fra 20,8 prosent til 39,4 prosent for denne næringsundergruppen.

Reisearrangørene derimot fikk noe dårligere lønnsomhet i 1998 enn i 1997. Totalrentabiliteten før skatt gikk ned fra 13,4 prosent i 1997 til 11,8 prosent i 1998, mens rentabiliteten på egenkapitalen ble redusert fra 29,8 prosent i 1997 til 29,4 prosent i 1998. Årsaken til denne utviklingen er først og fremst forverret resultat av driften.

Dårligere soliditet

For hele bransjen sett under ett, utviklet soliditeten seg negativt fra 1997 til 1998. Gjeldsgraden, som er total gjeld i forhold til egenkapital, steg fra 3,42 i 1997 til 3,79 i 1998. Egenkapitalandelen ble redusert fra 22,6 prosent i 1997 til 20,9 prosent i 1998. Begge utviklinger gir uttrykk for forverret soliditet. Både reisebyråene og reisearrangørene hadde samme utvikling i soliditeten, med høyere gjeldsgrad og lavere egenkapital.

Tabeller: