249793_tabell_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar-forelopige
249793_tabell
statistikk
2016-10-07T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
false
Statistikken gir en oversikt over ikke-finansielle aksjeselskapers økonomiske størrelser. Driftsmarginen gikk ned fra 9,6 prosent i 2014 til 6,3 prosent i 2015.

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2015, foreløpige tall

Innhold