5666_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/arkiv
5666
Økte inntekter for aksjeselskapene
statistikk
2008-05-16T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
regnno, Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendelerRegnskap, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte inntekter for aksjeselskapene

Driftsinntektene til ikke-finansielle aksjeselskaper økte med nesten 13 prosent fra 2005 til 2006. Dette bidro til å øke selskapenes årsresultat med hele 30 prosent.

Driftsinntektene til de ikke-finansielle aksjeselskapene økte fra 3 134 milliarder kroner i 2005 til nesten 3 539 milliarder kroner i 2006, en økning på nesten 13 prosent. Ettersom driftsinntektene økte mer enn driftskostnadene, gav dette en bedring i driftsresultatet på vel 17 prosent. For regnskapsåret 2006 kunne aksjeselskapene vise til et samlet driftsresultat på nær 532 milliarder kroner.

Resultatet av finansielle poster gikk opp fra 185 milliarder kroner i 2005 til nesten 287 milliarder kroner i 2006. Dette bidro sammen med det økte driftsresultatet til at selskapenes årsresultat økte med nesten 30 prosent, fra 405 til 525 milliarder kroner.

Utvidelse av statistikken

Selskaper som driver med porteføljeinvesteringer (nace 65.238) er gruppert under finansielle næringer, men i ikke-finansiell sektor. Disse har tidligere blitt holdt utenfor populasjonen til regnskapsstatistikken. Fra og med regnskapsåret 2006 er populasjonen utvidet til å omfatte også ikke-finansielle aksjeselskaper som driver porteføljeinvesteringer. Antallet selskaper som driver porteføljeinvesteringer har vokst betydelig fra 2005 til 2006, noe som bør ses i sammenheng med overgangsregel E i skattelovgivningen. Etter denne regelen kunne personlig eide aksjer overføres skattefritt til holdingselskaper innen 31.12.2005.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken for 2006 er en totaltelling og bygger på oppgaver fra til sammen 182 984 ikke-finansielle aksje- og allmennaksjeselskaper. Kilde for statistikken er næringsoppgaven som benyttes ved ligningen supplert med årsregnskaper der næringsoppgaven mangler. Det er benyttet årsregnskap som kilde for nesten 7 prosent av alle foretakene i statistikken, men disse utgjør likevel kun 1 prosent av de samlede verdiene for driftsinntekter og totalkapital.

Statistikken omfatter selskapsregnskapet, og ikke konsernregnskapet. Statistikken viser regnskapsmessige verdier og størrelser basert på prinsipper nedfelt i regnskaps- og skattelovgivningen. Verdiene gir ikke nødvendigvis i alle tilfeller et godt uttrykk av eiendelenes virkelige verdi eller markedsverdi.

Fra og med regnskapsåret 2005 kunne norske selskaper velge å benytte internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Det var knapt 300 foretak som valgte å benytte internasjonale regnskapsregler for regnskapsåret 2006. Overgang til internasjonale regnskapsstandarder påvirker sammenlignbarheten i regnskapstallene, blant annet verdsetting av eiendeler.

Tabeller: