33297_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/gvregnaksje/aar
33297
Sterk økning av driftsresultatet
statistikk
2008-02-08T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
gvregnaksje, Godstransport på vei, regnskap for aksjeselskaper, driftsregnskap, foretakLandtransport, Transport og reiseliv
true

Godstransport på vei, regnskap for aksjeselskaper2006

Innhold

Publisert:

Sterk økning av driftsresultatet

Aksjeselskapenes årsregnskaper for næringsgruppen godstransport på vei viste at driftsresultatet økte med hele 24 prosent fra 2005 til 2006. Driftsmarginen økte kun med 0,7 prosent i den samme perioden, fra 4,5 prosent til 5,2 prosent.

Driftsmargin. Godstransport på vei og alle ikke-finansielle aksjeselskap for Fastlands-Norge. 2005-2006. Prosent

Driftsinntektene til de 2 404 aksjeselskapene innenfor næringen godstransport på vei utgjorde vel 24,3 milliarder kroner i 2006. Dette var en økning på 7,2 prosent fra året før. Driftskostnadene var 23,1 milliarder. Dette ga et driftsresultat på nesten 1,3 milliarder kroner, som var 24 prosent høyere enn året før.

Lav driftsmargin

Aksjeselskapene innenfor godstransport hadde i gjennomsnitt lavere driftsmargin enn aksjeselskapene i næringslivet for øvrig. Mens driftsmarginen for godstransport var 5,2 prosent i 2006, var den på 8,3 prosent for det samlede næringslivet i Fastlands-Norge. Driftsmarginen for godstransport på vei økte med 0,7 prosent sammenlignet med 2005, det samme som for alle aksjeselskap i Fastlands-Norge.

Høy egenkapitalrentabilitet, sterk nedgang i gjeld

Egenkapitalrentabiliteten i godstransport på vei var høy sammenlignet med alle ikke-finansielle aksjeselskaper i Fastlands-Norge. Mens egenkapitalen til aksjeselskapene for Fastlands-Norge i gjennomsnitt ga en avkastning på 19,4 prosent i 2006, var tilsvarende andel hele 32,1 prosent for godstransport på vei. Egenkapitalandelen for godtransportnæringen økte med 2,1 prosentpoeng fra året før til 23,4 prosent, mens den var uendret for aksjeselskapene i Fastlands-Norge på 39,8 prosent. Egenkapitalen for godstransport på vei gikk ned med 135 millioner kroner sammenlignet med året før, men samtidig sank gjelden med hele 1,3 milliarder for samme periode. Av dette utgjorde langsiktig gjeld 1,1 milliarder.

Egenkapitalrentabilitet. Godstransport på vei og alle ikke-finansielle aksjeselskap, Fastlands-Norge. 2005-2006. Prosent

Driftsmargin for foretak innenfor godstransport på vei. Fylke. 2005-2006. Prosent

Best lønnsomhet i Hordaland

Høyest driftsmargin innenfor godstransport på vei hadde foretak i Hordaland, med 7,6 prosent, foran Finnmark med 7 prosent. Lavest var den for foretak i Akershus, hvor driftsmarginen var 3,1 prosent.

AS står for nesten 72 prosent av omsetningen

Statistikk fra strukturundersøkelsen viste at i alt 9 726 foretak var registrert i godstransportnæringen i 2006. Aksjeselskapene utgjorde altså bare 25 prosent av det totale antallet foretak i næringen. Men selv om regnskapsstatistikken basert på aksjeselskaper omfattet hvert fjerde foretak, utgjorde den en stor andel av omsetningen. I 2006 var omsetningen til de snaut 10 000 foretakene i næringen på i alt 34 milliarder kroner, ifølge foreløpige tall fra strukturstatistikken, mot altså 24,3 milliarder for aksjeselskapene målt som driftsinntekter, en andel på om lag 72 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Regnskapsstatistikken for godstransport på vei bygger på de samme dataene som den generelle regnskapsstatistikken til Statistisk sentralbyrå. Statistikken omfatter alle innsendingspliktige selskaper som har sendt inn sine regnskaper på det tidspunktet Statistisk sentralbyrå innhenter data. Tallene for 2006 er foreløpige

Tabeller: