131065_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar-forelopige
131065
Høyere lønnsomhet
statistikk
2013-10-11T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
regnno, Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendelerRegnskap, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2012, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere lønnsomhet

Lønnsomheten i de ikke-finansielle aksjeselskapene gikk opp i 2012, men var fortsatt lavere enn i de beste årene midt på 2000-tallet.

Regnskapsstatistikk for ikke- finansielle aksjeselskaper.
Mill. kr.Prosent
201220112011 - 2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter4 826 2814 662 5033,5
Driftsresultat677 432619 6289,3
Ordinært resultat før skattekostnad836 985714 46217,1
Årsresultat491 646358 32537,2
Balanse
Anleggsmidler6 915 2236 604 0594,7
Omløpsmidler2 694 0582 772 700-2,8
Egenkapital3 981 6063 883 3982,5
Gjeld5 627 6755 493 3612,4
ProsentProsentpoeng
Nøkkeltall
Driftsmargin14,013,30,7
Totalrentabilitet10,19,20,9
Egenkapitalrentabilitet12,39,33,0
Egenkapitalandel41,441,40,0
Figur 1. Egenkapitalrentabilitet for ikke-finansielle aksjeselskaper

Foreløpige tall viser at de ikke-finansielle aksjeselskapene hadde et bedre driftsresultat i 2012 enn i 2011.

Økt driftsmargin

Driftsmarginen gikk opp fra 13,3 til 14,0 prosent. I tillegg bidro overskudd på finansielle poster til at også selskapenes årsresultat etter skatt var sterkere enn i 2011. Dermed økte avkastningen på egenkapitalen fra 9,3 prosent i 2011 til 12,3 prosent i 2012. Likevel er det fortsatt et stykke opp til de mest lønnsomme årene midt på 2000-tallet. Da var egenkapitalrentabiliteten på rundt 20 prosent.

Høyest lønnsomhet i oljevirksomhet og utenriks sjøfart

Lønnsomheten var klart høyest i oljevirksomhet og utenriks sjøfart, med en egenkapitalrentabilitet på 16,2 prosent i 2012. I Fastlands-Norge var rentabiliteten på 10,9 prosent. Mens avkastningen på egenkapitalen gikk opp i Fastlands-Norge, gikk den ned i oljevirksomhet og utenriks sjøfart. Likevel stod oljevirksomheten og utenriks sjøfart fortsatt for 65 prosent av det samlede driftsresultatet og 52 prosent av resultatet før skatt i 2012.

Ny institusjonell sektorgruppering påvirker sammenlignbarhetenÅpne og lesLukk

Ny institusjonell sektorgruppering er innført fra og med 2012 og medfører at næringsgruppen porteføljeinvesteringer er flyttet ut av ikke-finansielle foretak.