Sosiale og økonomiske studier 074

Stortingsvalget 1989

Endring og kontinuitet

Denne rapporten er en analyse av stortingsvalget i 1989 ut fra en landsomfattende intervjuundersøkelse som ble foretatt umiddelbart etter valget.

Denne rapporten er en analyse av stortingsvalget i 1989 ut fra en landsomfattende intervjuundersøkelse som ble foretatt umiddelbart etter valget. Undersøkelsen inngår i en lang rekke valgundersøkelser som er gjennomført ved Institutt for samfunnsforskning. Siden stortingsvalget i 1977 er undersøkelsene foretatt i fellesskap av Institutt for samfunnsforskning og Statistisk sentralbyrå.

Om publikasjonen

Tittel

Endring og kontinuitet. Stortingsvalget 1989

Ansvarlige

Henry Valen, Gunnar Vogt, Bernt Aardal

Serie og -nummer

Sosiale og økonomiske studier 074

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Stortingsvalg

ISBN (trykt)

82-537-2963-4

ISSN

1890-3479

Antall sider

172

Målform

Bokmål

Om Sosiale og økonomiske studier

I serien Sosiale og økonomiske studier publiseres større, vitenskapelige monografier som omhandler områder hvor SSB har forskningsvirksomhet.

Kontakt