Publikasjon

Sosiale og økonomiske studier 074

Endring og kontinuitet

Stortingsvalget 1989

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Endring og kontinuitet. Stortingsvalget 1989

Ansvarlige

Henry Valen, Gunnar Vogt, Bernt Aardal

Serie og -nummer

Sosiale og økonomiske studier 074

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Stortingsvalg

ISBN (trykt)

82-537-2963-4

ISSN

1890-3479

Antall sider

172

Målform

Bokmål

Om Sosiale og økonomiske studier

I serien Sosiale og økonomiske studier publiseres større, vitenskapelige monografier som omhandler områder hvor SSB har forskningsvirksomhet.

Kontakt