Notater 2019/13

Dokumentasjonsrapport

Lærerkompetanse i grunnskolen

Denne dokumentasjonsrapporten beskriver gjennomføringen av undersøkelsen Lærerkompetanse i grunnskolen 2018 (KIG 2018).

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte høsten 2018 en undersøkelse om kompetanse blant undervisningspersonale i grunnskolen. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) og Utdanningsdirektoratet (Udir). Resultatene fra undersøkelsen blir brukt i SSBs egne publikasjoner, publikasjoner fra KD og Udir samt til forskning og undervisning.

Undersøkelsen ble gjennomført som en kombinert web- og telefonundersøkelse. Utvalget bestod av 6 000 lærere som var registrert som lønnsmottakere i grunn¬skolen høsten 2018. Av disse var det 4 617 lærere med formelt godkjent kompetanse for undervisning i grunnskolen og 1 383 lærere uten slik kompetanse.

De som var trukket ut mottok e-post og SMS med informasjon om undersøkelsen og lenke til webskjema. Etter én uke ble de som ennå ikke hadde svart kontaktet av våre lokale intervjuere med forespørsel om å gjennomføre intervjuet på telefon. Undersøkelsen oppnådde en svarprosent på 80. Over 80 prosent av intervjuene ble gjennomført på web.

Om publikasjonen

Tittel

Lærerkompetanse i grunnskolen. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Anne Karine Stensvik

Serie og -nummer

Notater 2019/13

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet og Utdannings¬direktoratet

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9897-4

Antall sider

29

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt