Steriliseringar (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
03298: Steriliseringer, etter kjønn og alder (avslutta serie) (1985 - 2003)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken