Folke- og boligtellingen, hovedtall

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09499: Folkemengde (F) (1801 - 2011)
09500: Folkemengde, etter registrert bosted, faktisk bosted og alder (K) (2011)
09501: Folkemengde ved folketellingene (K) (1769 - 2011)
04362: Folkemengde, etter kjønn og alder (G) (2001 - 2011)
09502: Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder (K) (B) (2001 - 2011)
09503: Folkemengde, etter alder (prosent) (K) (B) (2001 - 2011)
05805: Folkemengde i tettbygd/spredtbygd strøk (1701 - 2011)
09515: Folkemengde, etter kjønn, alder og bostedsstrøk (K) (B) (2001 - 2011)
Avslutta tidsserier
04374: Folkemengde, etter kjønn, alder og tett/spredt (K) (B) (avslutta serie) (2001)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken