Folke- og boligtellingen, hovedtall (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05805: Folkemengde i tettbygd/spredtbygd strøk (avslutta serie) 1701 - 2011

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 92 61 00 46
Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
22.01.2014 10:00
Folkemengde, hele landet:
personer
Tettbygde strøk:
personer
Spredtbygde strøk:
personer
Bykommuner:
personer
Tettbygde strøk (prosent):
prosent
Kvinner per 1 000 menn, hele landet:
per 1000
Kvinner per 1000 menn, tettbygde støk:
per 1000
Kvinner per 1000 menn, spredtbygde strøk:
per 1000
Innbyggere per km² landareal:
personer per km²
Folkemengde, hele landet:
Tellingstidspunktet
Tettbygde strøk:
Tellingstidspunktet
Spredtbygde strøk:
Tellingstidspunktet
Bykommuner:
Tellingstidspunktet
Tettbygde strøk (prosent):
Tellingstidspunktet
Kvinner per 1 000 menn, hele landet:
Tellingstidspunktet
Kvinner per 1000 menn, tettbygde støk:
Tellingstidspunktet
Kvinner per 1000 menn, spredtbygde strøk:
Tellingstidspunktet
Innbyggere per km² landareal:
Tellingstidspunktet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengde, hele landet , Tettbygde strøk , Spredtbygde strøk ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1701 , 1735 , 1769 ,

Valgt 1 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tettbygde områder med minst 200 bosatte der avstanden mellom husene som regel ikke overstiger 50 meter. Før 1845 er som tettbygde strøk regnet byer (kjøpsteder og ladesteder), i 1845-1950 også andre hussamlinger utenom byer. Tallene for 1845 og 1855 omfatter ikke omstreifere og tatere.

statistikkvariabel

Bykommuner

Før 1970 kjøpsteder og ladesteder.

Tettbygde strøk (prosent)

Før 1960 kjøpsteder og ladesteder.

Innbyggere per km² landareal

Ikke medregnet Svalbard og Jan Mayen.