Til toppen

05805: Folkemengde i tettbygd/spredtbygd strøk (avslutta serie) 1701 - 2011

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengde, hele landet , Tettbygde strøk , Spredtbygde strøk ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1701 , 1735 , 1769 ,

Valgt 1 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tettbygde områder med minst 200 bosatte der avstanden mellom husene som regel ikke overstiger 50 meter. Før 1845 er som tettbygde strøk regnet byer (kjøpsteder og ladesteder), i 1845-1950 også andre hussamlinger utenom byer. Tallene for 1845 og 1855 omfatter ikke omstreifere og tatere.

statistikkvariabel

Bykommuner

Før 1970 kjøpsteder og ladesteder.

Tettbygde strøk (prosent)

Før 1960 kjøpsteder og ladesteder.

Innbyggere per km² landareal

Ikke medregnet Svalbard og Jan Mayen.