Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
04534: Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg (2000=100) (1999M01 - 2017M10)
08649: Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg (2000=100) (1999 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken