Forskerpersonale

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

14278: Forskere/faglig personale, etter sektor, stillingsnivå, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå 2012 - 2022

Kaja Kathrine Wendt, Statistisk sentralbyrå
+47 99 63 15 54
Bjørn Magne Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 48 16 18 53
21.03.2024 08:00
Forskere/faglig personale:
personer
Forskere/faglig personale:
1.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012 , 2013 , 2014 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Foreldrenes utdanningsnivå er et mål på sosial bakgrunn. Verdien avgjøres av det høyeste fullførte utdanningsnivået hos enten mor, far eller begge når personen er 16 år.

sektor

Instituttsektoren

Instituttsektoren ekskl. øvrige helseforetak og private, ideelle sykehus.

Universitet- og høgskolesektoren

Universitet- og høgskolesektoren ekskl. helseforetak med universitetssykehusfunksjoner.

stillingsnivå

N1 Stillingsnivå 1

Professor, dosent, avdelingsoverlege, forsker I og tilsvarende.

N2 Stillingsnivå 2

Leder, førsteamanuensis, førstelektor, forsker som normalt har doktorgrad i UoH-sektoren, overlege, forsker II og tilsvarende.

N3 Stillingsnivå 3

Universitets- og høgskolelektor, øvrig fast vitenskapelig personale, forsker (normalt) uten doktorgrad i UoH-sektoren, psykolog, lege i spesialisering, forsker III og tilsvarende.

N4 Rekrutteringsstillinger

Postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent.

foreldrenes utdanningsnivå

Mor eller far har lang høyere utdanning

Utdanning på universitets- og høgskolenivå med en varighet på mer enn 4 år.

Mor eller far har kort høyere utdanning

Utdanning på universitets- og høgskolenivå med en varighet på inntil 4 år.