Voksnes læring

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

14098: Deltakelse i formell utdanning og ikke-formell opplæring de siste 12 måneder blant yrkesaktive i befolkningen 18-69 år, etter kjønn og yrke (prosent) 2022

Eirik Fredborg, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 83
Anna Lena Keute, Statistisk sentralbyrå
+47 95443088
28.11.2023 08:00
Deltok i formell utdanning eller ikke-formell opplæring:
prosent
Deltok i formell utdanning:
prosent
Deltok i ikke-formell opplæring:
prosent
Deltok i formell utdanning eller ikke-formell opplæring:
31.12.
Deltok i formell utdanning:
31.12.
Deltok i ikke-formell opplæring:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle yrker , Ledere , Akademiske yrker ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Personer er betegnet som yrkesaktive om de selv rapporterer at de hovedsakelig er yrkesaktive i intervjutidspunktet. For følgende variabelkombinasjon er usikkerheten forbundet med tallene litt større: kvinner som er håndverkere, prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. eller andre yrker.

yrke

Andre yrker

Øvrige yrker inkluderer bønder, fiskere, renholdere, hjelpearbeidere og militære yrker.