Voksnes læring

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

14094: Deltakelse i formell utdanning og ikke-formell opplæring de siste 12 måneder blant befolkningen 18-69 år, etter kjønn og økonomisk status (prosent) 2022

Eirik Fredborg, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 83
Anna Lena Keute, Statistisk sentralbyrå
+47 95443088
28.11.2023 08:00
Deltok i formell utdanning eller ikke-formell opplæring:
prosent
Deltok i formell utdanning:
prosent
Deltok i ikke-formell opplæring:
prosent
Deltok i formell utdanning eller ikke-formell opplæring:
31.12.
Deltok i formell utdanning:
31.12.
Deltok i ikke-formell opplæring:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Økonomisk status beskriver det respondentene hovedsaklig anså seg selv som i intervjutidspunktet. Tallene om arbeidsledige kvinner har noe strørre usikkerhet.