Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

14073: Boligeierskap, etter landbakgrunn. Personer (prosent) 2011 - 2023

Madeleine Elisabeth Schlyter Oppøyen, Statistisk sentralbyrå
+47 41 58 41 65
Kristina Strand Støren, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 616
01.03.2024 08:00
Selveier:
prosent
Andelseier:
prosent
Leier:
prosent
Eier hytte:
prosent
Eier to eller fler boliger:
prosent
Leier ut deler av boligen:
prosent
Har kjøpt bolig i løpet av de siste 4 årene:
prosent
Antall personer som svarte:
antall
Selveier:
Datainnsamling mellom januar og mai
Andelseier:
Datainnsamling mellom januar og mai
Leier:
Datainnsamling mellom januar og mai
Eier hytte:
Datainnsamling mellom januar og mai
Eier to eller fler boliger:
Datainnsamling mellom januar og mai
Leier ut deler av boligen:
Datainnsamling mellom januar og mai
Har kjøpt bolig i løpet av de siste 4 årene:
Datainnsamling mellom januar og mai
Antall personer som svarte:
Datainnsamling mellom januar og mai
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2014 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000