Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

14031: Støtt på fiendtlige eller nedverdigende meldinger overfor menneskegrupper eller enkeltpersoner på nett de siste 3 måneder, etter kjønn og alder (prosent) 2023

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
Nazia Yousaf, Statistisk sentralbyrå
+47 48039917
22.09.2023 08:00
Støtt på fiendtlige eller nedverdigende meldinger på nett (netthets):
prosent
Netthets pga. politiske synspunkter eller samfunnssynspunkter:
prosent
Netthets pga. seksuelle orienteringer (f.eks. lesbisk, homofil, bifil, trans, interkjønn):
prosent
Netthets pga. biologisk kjønn (mann/kvinne):
prosent
Netthets pga. rase eller etnisk opprinnelse:
prosent
Netthets pga. religion eller tro:
prosent
Netthets pga. funksjonsnedssettelse (f.eks. fysisk, kognitiv, utviklingsmessig eller andre typer funksjonsnedsettelse):
prosent
Netthets pga. andre personlige karakteristikker:
prosent
Støtt på fiendtlige eller nedverdigende meldinger på nett (netthets):
Datainnsamling i april/mai
Netthets pga. politiske synspunkter eller samfunnssynspunkter:
Datainnsamling i april/mai
Netthets pga. seksuelle orienteringer (f.eks. lesbisk, homofil, bifil, trans, interkjønn):
Datainnsamling i april/mai
Netthets pga. biologisk kjønn (mann/kvinne):
Datainnsamling i april/mai
Netthets pga. rase eller etnisk opprinnelse:
Datainnsamling i april/mai
Netthets pga. religion eller tro:
Datainnsamling i april/mai
Netthets pga. funksjonsnedssettelse (f.eks. fysisk, kognitiv, utviklingsmessig eller andre typer funksjonsnedsettelse):
Datainnsamling i april/mai
Netthets pga. andre personlige karakteristikker:
Datainnsamling i april/mai
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 16-24 år , 25-34 år , 35-44 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Personer har støtt på meldinger på nettet som vedkommende anser som fiendtlige eller nedverdigende overfor menneskegrupper eller enkeltpersoner de siste 3 månedene, f.eks. i videoer, blogger, vlogger, på sosiale medier eller nyhetssider (inkl. i kommentarfelt).