Forskerpersonale

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13925: Universiteter og høgskoler: Forskere/faglig personale, etter lærested, innvandringskategori, fagområde (gruppert) og stillingsnivå 2021 - 2022

Frøydis Sæbø Steine, Statistisk sentralbyrå
+47 48 20 34 22
Kaja Kathrine Wendt, Statistisk sentralbyrå
+47 99 63 15 54
22.11.2023 08:00
Forskere/faglig personale:
personer
Forskere/faglig personale:
1.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt , Universitetet i Bergen , Universitetet i Oslo ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Totalsummer for alle lærestedene avviker noe fra totaltall for sektoren som helhet (tabell 13920 og 13924) ettersom enkelte verdier skjules av konfidensialitetshensyn. Forskere/faglig personale: Stillingsnivå 1, stillingsnivå 2, stillingsnivå 3, postdoktor og stipendiat.

lærested

Øvrige læresteder

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Dronning Mauds minne høgskole, Forsvarets høgskole, Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk, Høgskolen i Østfold, Høgskulen i Volda, Høgskulen på Vestlandet, Høyskolen Kristiania, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, Kunsthøgskolen i Oslo, Lovisenberg diakonale høgskole, MF vitenskapelig høyskole, NHH Norges handelshøyskole, NLA høgskolen, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole, Politihøgskolen, Samisk høgskole/Sámi allaskuvla, Universitetssenteret på Svalbard, VID vitenskapelige høgskole.

fagområde

Naturvitenskap og teknologi

Inkluderer fagområdene matematikk og naturvitenskap, teknologi og landbruks- og fiskerifag og veterinærmedisin.

stillingsnivå

Stillingsnivå 1

Professor, dosent, avdelingsoverlege, forsker I og tilsvarende.

Stillingsnivå 2

Leder, førsteamanuensis, førstelektor, forsker som normalt har doktorgrad i UoH-sektoren, overlege, forsker II og tilsvarende.

Stillingsnivå 3

Universitets- og høgskolelektor, øvrig fast vitenskapelig personale, forsker (normalt) uten doktorgrad i UoH-sektoren, psykolog, lege i spesialisering, forsker III og tilsvarende.

Stipendiat

Stipendiat og vitenskapelig assistent.