Forskerpersonale

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13923: Forskere/faglig personale, etter land for grunnutdanning, innvandringskategori og stillingsnivå 2021 - 2022

Frøydis Sæbø Steine, Statistisk sentralbyrå
+47 48 20 34 22
Kaja Kathrine Wendt, Statistisk sentralbyrå
+47 99 63 15 54
22.11.2023 08:00
Forskere/faglig personale:
personer
Forskere/faglig personale:
1.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Norskfødte med innvandrerforeldre i postdoktor-stilling er skjult i tabellen av konfidensialitetshensyn. Dette gjør at totaltallene avviker noe fra andre tabeller. Forskere/faglig personale: Stillingsnivå 1, stillingsnivå 2, stillingsnivå 3, postdoktor og stipendiat.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.

stillingsnivå

Stillingsnivå 1

Professor, dosent, avdelingsoverlege, forsker I og tilsvarende.

Stillingsnivå 2

Leder, førsteamanuensis, førstelektor, forsker som normalt har doktorgrad i UoH-sektoren, overlege, forsker II og tilsvarende.

Stillingsnivå 3

Universitets- og høgskolelektor, øvrig fast vitenskapelig personale, forsker (normalt) uten doktorgrad i UoH-sektoren, psykolog, lege i spesialisering, forsker III og tilsvarende.

Stipendiat

Stipendiat og vitenskapelig assistent.