Forskerpersonale

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13921: Forskere/faglig personale, etter innvandringskategori, fagområde (gruppert) og stillingsnivå 2021 - 2022

Frøydis Sæbø Steine, Statistisk sentralbyrå
+47 48 20 34 22
Kaja Kathrine Wendt, Statistisk sentralbyrå
+47 99 63 15 54
22.11.2023 08:00
Forskere/faglig personale:
personer
Forskere/faglig personale:
1.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Forskere/faglig personale: Stillingsnivå 1, stillingsnivå 2, stillingsnivå 3, postdoktor og stipendiat.

stillingsnivå

Innenfor enkelte stillinger er antall Norskfødte med innvandrerforeldre lavt når man fordeler på fagområde og kjønn, og er derfor skjult av konfidensialitetshensyn.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.

fagområde

Naturvitenskap og teknologi

Inkluderer fagområdene matematikk og naturvitenskap, teknologi og landbruks- og fiskerifag og veterinærmedisin.

stillingsnivå

Stillingsnivå 1

Professor, dosent, avdelingsoverlege, forsker I og tilsvarende.

Stillingsnivå 2

Leder, førsteamanuensis, førstelektor, forsker som normalt har doktorgrad i UoH-sektoren, overlege, forsker II og tilsvarende.

Stillingsnivå 3

Universitets- og høgskolelektor, øvrig fast vitenskapelig personale, forsker (normalt) uten doktorgrad i UoH-sektoren, psykolog, lege i spesialisering, forsker III og tilsvarende.

Stipendiat

Stipendiat og vitenskapelig assistent.