Forskerpersonale

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13895: Arbeidssted (sektor/næring) for personer tatt opp på doktorgradsprogram, etter år for avlagt doktorgrad og statsborgerskap 2022

Kaja Kathrine Wendt, Statistisk sentralbyrå
+47 99 63 15 54
13.12.2023 08:00
Personer tatt opp på doktorgradsprogram:
antall
Personer tatt opp på doktorgradsprogram:
Sektor/næring per 1.10 i referanseåret
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Doktorgrad 2009 , Doktorgrad 2010 , Doktorgrad 2011 ,

Valgt 0 av totalt 15

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Totalt akademia (sektorer) , Universitet- og høgskolesektoren ,

Valgt 0 av totalt 17

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Akademia omfatter universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetak. 'Ikke disputert' gjelder per 31.12.

sektor/næring

Universitet- og høgskolesektoren

Helseforetak er ikke regnet med her.

Instituttsektoren

Helseforetak er ikke regnet med her.

Ukjent

'Ukjent' inkluderer personer som ikke er registrert med stilling/arbeidssted i Norge, også utvandrede og døde.