Forskning og utvikling i universitets- og høgskolesektoren

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13870: Grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid, etter sektor 1991 - 2021

Kaja Kathrine Wendt, Statistisk sentralbyrå
+47 99 63 15 54
01.03.2023 08:00
Driftsutgifter til FoU:
mill. kr
Driftsutgifter til FoU i faste 2015-priser:
mill. kr
Driftsutgifter til FoU (prosent):
prosent
Driftsutgifter til FoU:
I løpet av året
Driftsutgifter til FoU i faste 2015-priser:
I løpet av året
Driftsutgifter til FoU (prosent):
I løpet av året
Driftsutgifter til FoU:
Løpende priser
Driftsutgifter til FoU i faste 2015-priser:
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1993 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 16

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel: Driftsutgifter til FoU (prosent) , år: 2019

Prosentandeler for grunnforskning og anvendt forskning i universitets- og høgskolesektoren i 2019 ble rettet 02.03.23.