Frivillighet, politisk deltakelse og tillit, levekårsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13836: Sentralitet og tillit 2022

Håvard Bergesen Dalen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 50
Madeleine Elisabeth Schlyter Oppøyen, Statistisk sentralbyrå
+47 41 58 41 65
16.12.2022 08:00
Andel personer med lav tillit (prosent):
prosent
Andel personer med middels tillit (prosent):
prosent
Andel personer med høy tillit (prosent):
prosent
Andel personer vet ikke/vil ikke svare (prosent):
prosent
Gjennomsnittlig skår (skala 0-10):
skår
Antall personer som svarte:
personer
Andel personer med lav tillit (prosent):
Datainnsamling mellom januar og juni
Andel personer med middels tillit (prosent):
Datainnsamling mellom januar og juni
Andel personer med høy tillit (prosent):
Datainnsamling mellom januar og juni
Andel personer vet ikke/vil ikke svare (prosent):
Datainnsamling mellom januar og juni
Gjennomsnittlig skår (skala 0-10):
Datainnsamling mellom januar og juni
Antall personer som svarte:
Datainnsamling mellom januar og juni
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjelder personer 16 år og eldre.