Helse- og sosialpersonell

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13833: Månedslønn for helse- og sosialpersonell (18 grupper), etter næring og kjønn. 4. kvartal 2016 - 2023

Fredrik Steinrem Edelmann, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2460
Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
06.03.2024 08:00
Antall arbeidsforhold med lønn:
antall
Gjennomsnittlig månedslønn (kr):
kr
Median av månedslønn (kr):
kr
Gjennomsnttlig avtalt månedslønn (kr):
kr
Median av avtalt månedslønn (kr):
kr
Gjennomsnittlig alder (år):
år
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per uke (timer):
timer
Antall arbeidsforhold med lønn:
4. kvartal
Gjennomsnittlig månedslønn (kr):
4. kvartal
Median av månedslønn (kr):
4. kvartal
Gjennomsnttlig avtalt månedslønn (kr):
4. kvartal
Median av avtalt månedslønn (kr):
4. kvartal
Gjennomsnittlig alder (år):
4. kvartal
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per uke (timer):
4. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Helse- og tannhelsesekretær , Hjelpepleier, omsorgsarbeider og helsefagarbeider , Barne- og ungdomsarbeidere ,

Valgt 0 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , 05-43 Industri, energi, bygg, mv. , 45-56 Handel, reiseliv, mv. ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av manglende fødselsnummer eller D-nummer i Helsedirektoratets helsepersonellregister (HPR), som er en av datakildene til denne statistikken, kan antallet helse- og sosialpersonell med arbeidsforhold i særlig næringen utleie av arbeidskraft være lavere enn det reelle antallet helse- og sosialpersonell i denne næringen.