Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13745: Årsaker til å ikke be om offisielle dokumenter, ytelser og krav via myndigheters nettside eller app de siste 12 måneder, etter kjønn og alder (prosent) 2022 - 2023

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
22.09.2023 08:00
Ingen behov for å be om offiselle dokumenter, søke på ytelser eller gjøre krav:
prosent
Mangler kunnskap om eller ferdiger til å bruke digitale tjenester via nettsider/apper:
prosent
Bekymret for sikkerheten av vern av personlig data, eller ikke er villig til å betale på nett:
prosent
Mangler elektronisk signatur eller ikke har aktivert elektronisk identifikasjon, eller mangler verktøy for å bruke tjenestene, f.eks. BankID:
prosent
Bruken av offentlige myndigheters tjenester via nettsider/apper utført av annen person:
prosent
Andre grunner:
prosent
Ingen behov for å be om offiselle dokumenter, søke på ytelser eller gjøre krav:
31.12.
Mangler kunnskap om eller ferdiger til å bruke digitale tjenester via nettsider/apper:
31.12.
Bekymret for sikkerheten av vern av personlig data, eller ikke er villig til å betale på nett:
31.12.
Mangler elektronisk signatur eller ikke har aktivert elektronisk identifikasjon, eller mangler verktøy for å bruke tjenestene, f.eks. BankID:
31.12.
Bruken av offentlige myndigheters tjenester via nettsider/apper utført av annen person:
31.12.
Andre grunner:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 16-24 år , 25-34 år , 35-44 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjelder personer som ikke har bedt om offisielle dokumenter og ikke har søkt på ytelser/rettigheter og ikke har gjort krav/klager via myndigheters nettsider eller apper. (Refereres til tabell 11004).