Straffereaksjoner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13733: Straffede personer (i alt, uten forenklet forelegg, og dømt til mer enn bot), etter kjønn og bosted (F) 2019 - 2021

Sigmund Book Mohn, Statistisk sentralbyrå
+47 94 32 77 22
29.09.2022 08:00
Straffede personer i alt:
personer
Straffede personer, unntatt forenklet forelegg:
personer
Personer dømt til mer enn bot:
personer
Straffede personer per 1 000 innbyggere:
personer per 1 000 innbyggere
Straffede personer, unntatt forenklet forelegg, per 1 000 innbyggere:
personer per 1 000 innbyggere
Personer dømt til mer enn bot, per 1 000 innbyggere:
personer per 1 000 innbyggere
Straffede personer i alt:
31.12.
Straffede personer, unntatt forenklet forelegg:
31.12.
Personer dømt til mer enn bot:
31.12.
Straffede personer per 1 000 innbyggere:
31.12.
Straffede personer, unntatt forenklet forelegg, per 1 000 innbyggere:
31.12.
Personer dømt til mer enn bot, per 1 000 innbyggere:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-99 I alt , 01-97 Hele landet , 30 Viken ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall per 1 000 innbyggere er ikke en nøyaktig beregning av andel straffede i ulike befolkningsgrupper. Statistikken inkluderer ikke-bosatte personer.