Straffereaksjoner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13731: Straffede personer (i alt og unntatt forenklet forelegg), etter hovedlovbruddsgruppe, alder (ettårig) og kjønn 2019 - 2022

Sigmund Book Mohn, Statistisk sentralbyrå
+47 94 32 77 22
01.12.2023 08:00
Straffede personer i alt:
personer
Straffede personer, unntatt forenklet forelegg:
personer
Straffede personer i alt, per 1000 innbyggere:
per 1000
Straffede personer, unntatt forenklet forelegg, per 1000 innbyggere:
per 1000
Straffede personer i alt:
31.12.
Straffede personer, unntatt forenklet forelegg:
31.12.
Straffede personer i alt, per 1000 innbyggere:
31.12.
Straffede personer, unntatt forenklet forelegg, per 1000 innbyggere:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle lovbruddsgrupper , ¬ Eiendomstyveri , ¬ Annet vinningslovbrudd ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Alle aldre 15 år og over , 15-17 år ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall per 1 000 innbyggere er ikke en nøyaktig beregning av andel straffede i ulike befolkningsgrupper. Statistikken inkluderer ikke-bosatte personer, og alder er beregnet fra gjerningstidspunkt, ikke statistikkår.