Gjennomføring i videregående opplæring

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13727: Gjennomføring i videregående opplæring, etter fullføringsgrad, kjønn, innvandringskategori og status for vedvarende lavinntekt 2013-2019 - 2017-2023

Daniel Instebø, Statistisk sentralbyrå
+47 45 12 72 66
Carl Corneil, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 44
Steffan Næss, Statistisk sentralbyrå
+47 45 73 73 19
12.06.2024 08:00
Elever:
personer
Andel elever (prosent):
prosent
Elever:
31.12.
Andel elever (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Her defineres (vedvarende) lavinntekt som at eleven tilhører en husholdning som de siste tre årene i snitt har har en husholdningsinntekt under 60 prosent av medianinntekten i Norge. Fra og med 2023 er elever som er registrert på andre skoler enn grunnskoler ikke inkludert.

fullføringsgrad

I alt

Elever som startet i videregående opplæring for første gang i startåret.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.