Alderspensjonister

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13687: Alderspensjonister i husholdninger med lavinntekt (EU-skala), etter kjønn og arbeidsintensitet 2015 - 2022

Aslak Hetland, Statistisk sentralbyrå
+47 99 45 22 28
Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
02.07.2024 08:00
Andel personer med lavinntekt, EU-skala 50 prosent (prosent):
prosent
Andel personer med lavinntekt, EU-skala 60 prosent (prosent):
prosent
Antall personer:
personer
Andel personer med lavinntekt, EU-skala 50 prosent (prosent):
31.12.
Andel personer med lavinntekt, EU-skala 60 prosent (prosent):
31.12.
Antall personer:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000