Opplæring i føretak

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13673: Viktigaste leverandører av eksterne kurs blant føretak der tilsette har deltatt, etter tal på tilsette (andel av føretak) 2015 - 2020

Anna Lena Keute, Statistisk sentralbyrå
+47 95443088
06.07.2022 08:00
Føretak:
prosent
Føretak:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Dei føretaka som svarte at deira tilsette hadde deltatt på eksterne opplæringskurs vart bedd om å indentifisere deira tre viktigaste leverandører av eksterne opplæringskurs. Tabellen viser andelen av føretaka som oppga dei ulike leverandørane som ein av sine tre viktigaste kursleverandører.