Opplæring i føretak

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13672: Verkemidler for å møte kompetansebehov, etter tal på tilsette og viktigaste ferdigheiter for føretaket (andel av føretak) 2015 - 2020

Anna Lena Keute, Statistisk sentralbyrå
+47 95443088
06.07.2022 08:00
Føretak:
prosent
Føretak:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Grunnleggande PC/IT-ferdigheiter , Avansert IT-kompetanse ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

ferdigheiter og kompetanser

Grunnleggande PC/IT-ferdigheiter

Føretaka vart bedt om å indentifisere kva dei tre viktigaste ferdigheitene dei trengte for å lykkast i dei kommende åra. Tabellen viser andelen av føretaka som oppga dei ulike ferdigheitane som ein av sine tre viktigaste ferdigheiter.

Avansert IT-kompetanse

Føretaka vart bedt om å indentifisere kva dei tre viktigaste ferdigheitene dei trengte for å lykkast i dei kommende åra. Tabellen viser andelen av føretaka som oppga dei ulike ferdigheitane som ein av sine tre viktigaste ferdigheiter.

Leiing og administrasjon

Føretaka vart bedt om å indentifisere kva dei tre viktigaste ferdigheitene dei trengte for å lykkast i dei kommende åra. Tabellen viser andelen av føretaka som oppga dei ulike ferdigheitane som ein av sine tre viktigaste ferdigheiter.

Teamwork/samhandling

Føretaka vart bedt om å indentifisere kva dei tre viktigaste ferdigheitene dei trengte for å lykkast i dei kommende åra. Tabellen viser andelen av føretaka som oppga dei ulike ferdigheitane som ein av sine tre viktigaste ferdigheiter.

Kundebehandling

Føretaka vart bedt om å indentifisere kva dei tre viktigaste ferdigheitene dei trengte for å lykkast i dei kommende åra. Tabellen viser andelen av føretaka som oppga dei ulike ferdigheitane som ein av sine tre viktigaste ferdigheiter.

Problemløysing

Føretaka vart bedt om å indentifisere kva dei tre viktigaste ferdigheitene dei trengte for å lykkast i dei kommende åra. Tabellen viser andelen av føretaka som oppga dei ulike ferdigheitane som ein av sine tre viktigaste ferdigheiter.

Kontor/sekretærkompetanse

Føretaka vart bedt om å indentifisere kva dei tre viktigaste ferdigheitene dei trengte for å lykkast i dei kommende åra. Tabellen viser andelen av føretaka som oppga dei ulike ferdigheitane som ein av sine tre viktigaste ferdigheiter.

Framandspråk

Føretaka vart bedt om å indentifisere kva dei tre viktigaste ferdigheitene dei trengte for å lykkast i dei kommende åra. Tabellen viser andelen av føretaka som oppga dei ulike ferdigheitane som ein av sine tre viktigaste ferdigheiter.

Tekniske, praktiske eller jobbspesifikke ferdigheiter

Føretaka vart bedt om å indentifisere kva dei tre viktigaste ferdigheitene dei trengte for å lykkast i dei kommende åra. Tabellen viser andelen av føretaka som oppga dei ulike ferdigheitane som ein av sine tre viktigaste ferdigheiter.

Kommunikasjonsferdigheiter, munnleg eller skriftleg

Føretaka vart bedt om å indentifisere kva dei tre viktigaste ferdigheitene dei trengte for å lykkast i dei kommende åra. Tabellen viser andelen av føretaka som oppga dei ulike ferdigheitane som ein av sine tre viktigaste ferdigheiter.

Grunnleggande talforståing og/eller leseforståing

Føretaka vart bedt om å indentifisere kva dei tre viktigaste ferdigheitene dei trengte for å lykkast i dei kommende åra. Tabellen viser andelen av føretaka som oppga dei ulike ferdigheitane som ein av sine tre viktigaste ferdigheiter.

Andre typar kompetanse/ferdigheitar

Føretaka vart bedt om å indentifisere kva dei tre viktigaste ferdigheitene dei trengte for å lykkast i dei kommende åra. Tabellen viser andelen av føretaka som oppga dei ulike ferdigheitane som ein av sine tre viktigaste ferdigheiter.