Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13635: Materielle goder, etter sentralitet 2018 - 2023

Mari Lande With, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 393
Håvard Bergesen Dalen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 50
11.04.2024 08:00
Andel personer 16 år og over (prosent):
prosent
Personer i 1000:
1000 personer
Andel personer 16 år og over (prosent):
Datainnsamling mellom januar og juni
Personer i 1000:
Datainnsamling mellom januar og juni
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ikke råd til å holde boligen passe varm , Ikke råd til å spise kjøtt og fisk annenhver dag , Ikke råd til å gå til tannlege ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for 2020 og 2021 ble revidert 5.4.2023. Tallene for 2011-2019 ble revidert 3.5.2023. Indikatoren «Leier bolig» er fjernet fra tabellen 11.4.2024 fordi den publiseres i statistikken 'Boforhold, levekårsundersøkelsen'.

materielle goder

Ikke råd til å holde boligen passe varm

Før 2021 ble dette spørsmålet bare stilt til personer som sa det var vanskelig å få endene til å møtes.

Ikke råd til å spise kjøtt og fisk annenhver dag

Før 2021 ble dette spørsmålet bare stilt til personer som sa det var vanskelig å få endene til å møtes.

Ikke råd til å bytte ut utslitte møbler

Før 2021 ble dette spørsmålet bare stilt til personer som sa det var vanskelig å få endene til å møtes.

Mangler minst ett materielt gode

Spørsmålene om ikke råd til internett og ikke råd til å erstatte utslitte klær inngår ikke i 2016.