Forskerpersonale

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13598: Avlagte doktorgrader og doktorgradsstudenter per mill. innbyggere i Norden og Baltikum 1990 - 2022

Bjørn Magne Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 48 16 18 53
21.03.2024 08:00
Avlagte doktorgrader per mill. innbyggere:
per million
Doktorgradsstudenter per mill. innbyggere:
per million
Avlagte doktorgrader per mill. innbyggere:
31.12.
Doktorgradsstudenter per mill. innbyggere:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 33

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
NORBAL: Opplysninger om doktorgradsstudenter og avlagte doktorgrader i de nordiske og baltiske land innhenter SSB fra offisielle leverandører av doktorgradsstatistikk

land

Latvia

Fra og med 2022 ble flere program definert som doktorgradsprogram innenfor medisin og helsefag i Latvia.