Kostnadsindeks for buss

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13574: Kostnadsindeks for buss, inkl. kapitalkostnader, etter delindeks og drivstofftype (1. kvartal 2018=100) (avslutta serie) 2010K1 - 2021K4

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
22.05.2023 08:00
Kostnadsindeks for buss:
indeks
Endring i prosent fra samme kvartal året før:
prosent
Endring i prosent fra forrige kvartal:
prosent
Kostnadsindeks for buss:
Gjennomsnitt av hvert kvartal
Endring i prosent fra samme kvartal året før:
Slutten av kvartalet
Endring i prosent fra forrige kvartal:
Slutten av kvartalet
Kostnadsindeks for buss:
1. kvartal 2018
Endring i prosent fra samme kvartal året før:
1. kvartal 2018
Endring i prosent fra forrige kvartal:
1. kvartal 2018
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010K1 , 2010K2 , 2010K3 ,

Valgt 1 av totalt 48

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Til og med 1. kvartal 2019 inkluderte EP05222 Biodiesel, andre generasjon både fornybar diesel HVO, konvensjonell og fornybar diesel HVO, avansert. Fra og med 2. kvartal 2019 inkluderer EP05222 Biodiesel, andre generasjon bare fornybar diesel HVO, avansert. Tall for 2018k1 - 2021k4 ble rettet kl. 08.00 22.05.2023.

drivstofftype

EP05221 Biodiesel, første generasjon

Første generasjon biodiesel, laget av metylester fra plantefett, f.eks. raspmetylester (RME) som blant annet finnes i produktet B100.

EP05222 Biodiesel, andre generasjon

Andre generasjon biodiesel, laget av hydrogenert vegetabilsk olje (HVO). Omtales noen ganger som 'fornybar diesel'.