Barnehager

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13529: Utvalgte nøkkeltall for barnehager, bydel (B) 2015 - 2023

Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
17.06.2024 08:00
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent):
prosent
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent):
prosent
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent):
prosent
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent):
prosent
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall):
antall
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent):
prosent
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent):
prosent
Andel barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent):
prosent
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent):
prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr):
kr
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr):
kr
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent):
31.12
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent):
31.12
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent):
31.12
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent):
31.12
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall):
31.12
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent):
31.12
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent):
31.12
Andel barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent):
31.12
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr):
31.12
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) , Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) , Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAB Alle bydeler i Oslo , 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgte nøkkeltall for barnehager. Innbyggere uten bydelskode er ikke med i dekningsgradene i bydeltstabeller. Dekningsgraden for sum bydelene blir derfor noe høyere enn den for Oslo kommune som er publisert sammen med de øvrige kommunene. Kjøp og salg mellom bydeler vil kunne påvirke både dekningsgrader og enhetskostnader, da plassen da blir tildelt i en bydel, mens mottaker er registrert bosatt i en annen. Barn fra andre kommuner som har barnehageplass i Oslo, vil også påvirke dekningsgrad. Det er særlig bydeler hvor det er mange bedriftsbarnehager, spesielt St.Hanshaugen og Nordre Aker som har mange barnehagebarn som ikke bor i bydelen. Disse vil da få for høy dekningsgrad, mens de øvrige bydelene vil få for lav dekning. Befolkningen i Sentrum er lagt sammen med bydel St.Hanshaugen. Markabefolkningen er spredt på de bydeler som betjener dem.

statistikkvariabel

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)

Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)

Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)

Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.