Forskning og utvikling i universitets- og høgskolesektoren

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13509: FoU-utgifter, etter sektor for utførelse og utgiftsart. Løpende og faste 2015-priser (mill. kr) 1970 - 2022

Kaja Kathrine Wendt, Statistisk sentralbyrå
+47 99 63 15 54
Kristoffer Rørstad, Statistisk sentralbyrå
+47 92 81 97 22
16.02.2024 08:00
FoU-utgifter:
mill. kr
FoU-utgifter i faste 2015-priser:
mill. kr
FoU-utgifter:
31.12.
FoU-utgifter i faste 2015-priser:
31.12.
FoU-utgifter:
Løpende priser
FoU-utgifter i faste 2015-priser:
Faste priser
FoU-utgifter i faste 2015-priser:
2015
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970 , 1972 , 1974 ,

Valgt 1 av totalt 36

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000