Norsk kulturbarometer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13503: Bruk av ulike kulturtilbud, etter kjønn og alder 1991 - 2023

Fam Vivian Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 03 746
Andreas Østhus, Statistisk sentralbyrå
+47 47 64 99 08
22.03.2024 08:00
Andel av befolkningen (prosent):
prosent
Besøk eller bruk (antall):
antall
Andel av befolkningen (prosent):
Datafangsten foregår 2 ganger pr år
Besøk eller bruk (antall):
Datafangsten foregår 2 ganger pr år
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1994 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kino , Folkebibliotek , Museum ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Spørsmål om gudstjeneste, messe eller tros- og livsynsmøte er kun stilt til de over 16 år, fom. 2021.