Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13330: Falsk/tvilsom informasjon på nett og metoder for faktasjekking, etter kjønn og alder (prosent) 2021 - 2023

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
23.09.2023 08:00
Har sett falsk/tvilsomt innhold eller informasjon på nyhetsnettsteder eller sosiale medier:
prosent
Har faktasjekket informasjon eller innhold på nyhetsnettsteder eller sosiale medier:
prosent
Faktasjekket ved å sjekke kildene eller finne annen informasjon på nett:
prosent
Faktasjekket ved å følge eller å ta del i diskusjonen vedrørende informasjonen på nett:
prosent
Faktasjekket ved å diskutere informasjonen med andre personer:
prosent
Har sett falsk/tvilsomt innhold eller informasjon på nyhetsnettsteder eller sosiale medier:
31.12.
Har faktasjekket informasjon eller innhold på nyhetsnettsteder eller sosiale medier:
31.12.
Faktasjekket ved å sjekke kildene eller finne annen informasjon på nett:
31.12.
Faktasjekket ved å følge eller å ta del i diskusjonen vedrørende informasjonen på nett:
31.12.
Faktasjekket ved å diskutere informasjonen med andre personer:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 16-24 år , 25-34 år , 35-44 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000