Føretak

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13309: Høyvekstforetak og gaseller, etter vekst (F) 2010 - 2021

Håkon Frøysa Skullerud, Statistisk sentralbyrå
+47 41 43 59 39
Geir Soland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 38
13.09.2022 08:00
Antall foretak med minst 10 ansatte, etter vekst i antall ansatte:
foretak
Antall foretak med minst 10 ansatte, etter vekst i omsetning:
foretak
Antall 4-5 år gamle foretak med minst 10 ansatte, etter vekst i antall ansatte:
foretak
Antall 4-5 år gamle foretak med minst 10 ansatte, etter vekst i omsetning:
foretak
Antall foretak med minst 10 ansatte, etter vekst i antall ansatte:
31.12.
Antall foretak med minst 10 ansatte, etter vekst i omsetning:
31.12.
Antall 4-5 år gamle foretak med minst 10 ansatte, etter vekst i antall ansatte:
31.12.
Antall 4-5 år gamle foretak med minst 10 ansatte, etter vekst i omsetning:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ialt I alt , 30 Viken (2020-2023) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.