Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst

Til toppen

13307: Høyvekstforetak og gaseller, etter næring og vekst 2010 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 05-33 Industri, bergverksdrift og utvinning , 35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000