Hagebruksavlingar

Til toppen

13283: Matsvinn av utvalde hagebruksvekstar 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Eple , Jordbær , Bringebær ,

Valgt 0 av totalt 11

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Siste år er førebelse tal. Gjeld jordbruksbedrifter som fyller eitt eller fleire av desse krava: Minst 1 dekar frukttre, minst 1 dekar bær på friland, minst 1 dekar grønsaker inkludert urter på friland t.o.m. 2009 og 2 dekar f.o.m. 2010 eller minst 300 m2 grønsaker inkludert urter i veksthus.

statistikkvariabel

Hausta avling (tonn)

Omfattar avling lagt i salsemballasje, haustekasser eller liknande. Inkluderer produksjon som er salbar og utsortert vare.

Matsvinn (tonn)

Omfattar alle nyttbare delar av avlinga produsert for menneske, men som har blitt kassert eller tatt ut av matkjeda til andre formål enn menneskeføde frå det tidspunktet det er hausta.

Matsvinn til anna (prosent)

Omfattar kassering, biobrensel og all annan bruk som ikkje er menneskeføde og ikkje er omfatta av resten av kategoriane.