Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13272: Hindringar for bruk av kunstig intelligens-teknologi, etter sysselsetting og næring (SN2007) (prosent) 2021 - 2023

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
22.09.2023 08:00
Har vurdert å bruke kunstig intelligens-teknologi:
prosent
Høge kostnader:
prosent
Manglar relevant kompetanse:
prosent
Uforenlegheit med eksisterande utstyr, programvare eller system:
prosent
Vanskar med tilgangen eller kvaliteten på dei nødvendige data:
prosent
Bekymringar om brot på datavern og personvern:
prosent
Manglande klarheit om dei juridiske konsekvensane:
prosent
Etiske betraktningar:
prosent
Kunstig intelligens-teknologi er ikkje nyttig for føretaket:
prosent
Har vurdert å bruke kunstig intelligens-teknologi:
31.12.
Høge kostnader:
31.12.
Manglar relevant kompetanse:
31.12.
Uforenlegheit med eksisterande utstyr, programvare eller system:
31.12.
Vanskar med tilgangen eller kvaliteten på dei nødvendige data:
31.12.
Bekymringar om brot på datavern og personvern:
31.12.
Manglande klarheit om dei juridiske konsekvensane:
31.12.
Etiske betraktningar:
31.12.
Kunstig intelligens-teknologi er ikkje nyttig for føretaket:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Har vurdert å bruke kunstig intelligens-teknologi , Høge kostnader , Manglar relevant kompetanse ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Total+K Alle næringer, inkludert finansnæringene , Total-K Alle næringer, uten finansnæringene , 10-39 Industri, kraftforsyning, vatn, avløp og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Føretak med minst 10 sysselsette er med i undersøkinga. Tala er baserte på føretaka som har vurdert å bruka nokon av dei kunstig intelligens teknologiane i tabell 13265 Bruk av kunstig intelligens-teknologi.